Generalforsamling 2022 i BSF - Agenda

Generalforsamling 2022 i BSF

Skrevet af: John Walsh
15. september 2022

Længere nede i denne nyhed finder du Bestyrelsens Beretning og de indkomne forslag som vi dels har modtaget fra medlemmerne og dem som bestyrelsen selv ønsker vedtaget.

Her er en den endelige agenda til generalforsamlingen d. 22/9-2022 kl. 20.00.

Dagsorden

 Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

 1. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 2. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 3. Indkomne forslag
  • Forslag om vedtægtsændringer fra Bestyrelsen
  • Forslag om betaling af dommere fra Lisbeth Sørensen
 4. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
  • Forslag om ændring af kontingent for seniorspillere
 5. Valg
 6. Valg af Formand 2 år (Jakob Villadsen modtager genvalg)
 7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer 1 år
  • Jørgen Bæksted Kristensen modtager genvalg
  • Kenn Hillmann modtager genvalg
  • Simon Knudstrup modtager genvalg
  • Dennis Fynsk modtager ikke genvalg
  • Mette Andersen modtager ikke genvalg
 8. Valg af 1 revisor
 9. Eventuelt

Der udleveres stemmesedler fra kl. 19.30 ved registrering i klubhuset på Marbækvej 12, 2750 Ballerup.

Bestyrelsens Beretning

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag om betaling af dommere

Forslag til ændring af kontingent

Det reviderede regnskabet for sæson 2021/22 hænger på opslagstavlen i klubhuset.