Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Skrevet af: Bestyrelsen
16. august 2021

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2021 i Ballerup-Skovlunde Fodbold. Det foregår tirsdag den 21. september 2021 klokken 20.00. Der udleveres stemmesedler fra klokken 19.30.

Indkomne forslag skal ske skriftligt til bestyrelsen på formand@bsfodbold.dk og skal være bestyrelsen i hænde senest 14. september 2021.

Den endelige dagsorden inklusiv indkommende forslag skal være tilgængelig for klubbens medlemmer senest en uge før generalforsamlingen.

Det reviderede regnskab gøres tilgængeligt for klubbens medlemmer senest en uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes i BSF klubhuset, Marbækvej 12, 2750 Ballerup.                                                  Dagsorden

 Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

  1. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  2. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  3. Indkomne forslag
  4. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Valg
  • Valg af Formand (Michael Falcham modtager ikke genvalg)
  • Valg af Kasserer (Iben Bagge modtager ikke genvalg)
  • Valg af Bestyrelsesmedlemmer 1 år
  1. Valg af 1 revisor
  2. Eventuelt

 

 

Dette opslag er offentliggjort på hjemmesiden og i klubhuset d. 16. august 2021.

/Bestyrelsen