Præsentation af sundhedssektoren i BSF
Foto: Philip Nielsen

Præsentation af sundhedssektoren i BSF

Skrevet af: Jakob Villadsen
15. marts 2022

BSF har siden november 2020 haft Sebastian Gaarn tilknyttet som fysioterapeut til vores kvindesenior og pigeelite hold, og han har det overordnede ansvar for sundhedssektoren i pige/kvindeafdelingen.

Sebastian er til daglig ansvarlig for Fit&Sund fysioterapi i Ballerup.

Ansvarsområderne dækker blandt andet diagnosticering og behandling af klubbens U13-KS1 spillere, samt strukturering og planlæggelse af træningsmængde i samarbejde med den fysiske træner og cheftrænerne for de enkelte hold, samt genoptræning efter skader og den samlede koordinering af alle indsatsområderne i afdelingen.

I BSF er det fysioterapeuten og fysioterapeuten alene, som bestemmer træningsload for en spiller i behandling, og det er også fysioterapeuten, som bestemmer hvor meget og hvor lidt en spiller må spille efter en skadespause.

Sebastian er en kompetent mand, som har rykket sundhedssektoren i den rigtige retning. En sundhedssektor som vi i BSF på sigt ønsker at udbygge med halvtidsansættelser.

Klubben har ligeledes tilknyttet Lisa Larsen, som er i gang med at uddanne sig til fysioterapeut. Lisa diagnosticerer og behandler U13-U18 samt deltager på banen i forbindelse med genoptræning. Lisa refererer til Sebastian, og hun er derfor til stede de samme dage som Sebastian.

Vi har fået Lisa til at fortælle lidt om det af være i klubben

Det seneste halve år jeg har været her i klubben, har jeg mødt rigtig mange søde og flittige ungdomsspillere, som jeg bestræber på at hjælpe med diverse problematikker - store som små. Det har været skønt at så mange har benyttet muligheden for at blive tilset af mig, og jeg kan kun opfordre, at man kigger ind. Jeg ser frem til endnu en sæson, hvor jeg får muligheden for at være en del af BSF og hjælpe spillerne på bedste vis.