Udskudt - Indkaldelse til ordinær generalforsamling 20

Udskudt - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

10. september 2020

OBS!

Den ordinære generalforsamling er flyttet på ubestemt tid på grund forsamlingsforbuddet/COVID-19.

Ny dato kommer når forsamlingsforbuddet har ændret sig til det bedre.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2020 i Ballerup-Skovlunde Fodbold. Det foregår onsdag den 23. september 2020 klokken 20.00. Der udleveres stemmesedler fra klokken 19.30.

Indkomne forslag skal ske skriftligt til bestyrelsen på formand@bsfodbold.dk og skal være bestyrelsen i hænde senest 10. september 2020.

Den endelige dagsorden inklusiv indkommende forslag skal være tilgængelig for klubbens medlemmer senest en uge før generalforsamlingen.

Det reviderede regnskab gøres tilgængeligt for klubbens medlemmer senest en uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes i BSFs klubhus på Marbækvej 12, 2750 Ballerup.                                                  Dagsorden

 Valg af dirigenet, referent og 2 stemmetællere

  1. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  2. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  3. Indkomne forslag
  4. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Valg
  • Valg af Formand
  • Valg er Bestyrelsesmedlemmer 1 år
  1. Valg af 1 revisor
  2. Eventuelt

 

Dette opslag er offentliggjort på hjemmesiden d. 3. september 2020 og ophængt i klubhuset d. 3. september 2020

/Bestyrelsen