BSF igen udelukket fra det fine og nu ”lukkede” selskab.

BSF igen udelukket fra det fine og nu ”lukkede” selskab.

Skrevet af: Ballerup-Skovlunde Fodbold
23. april 2020

Ballerup-Skovlunde Fodbold Pressemeddelelse

Ballerup-Skovlunde Fodbold (BSF) blev igen i år forbigået ved uddelingen af DBU Pige ungdoms licens. BSF´s piger kan således se frem til endnu et år uden for det fine selskab og nu lukkede selskab. Begrundelsen fra DBU´s kvindeeliteudvalg lyder på manglende landsholdspiller blandt den primære årgange (2003-04) af pigespillere i BSF. Dette vækker underen i BSF, da der tidligere er tildelt licenser til klubber uden landsholdsspillere i de primære årgange, samtidig med at der fra netop DBU´s landholdsafdelinger har været en klar prioritering i at vælge spillere fra netop licensklubber og komme med kraftige anbefalinger om at potentielle landsholdspillere har sin gang i klubber der til dagligt begår sig på højeste niveau. Denne holdning fra Landsholdsafdelingen er som sådan forståeligt, taget deres opgave i betragtning, men når kvindeeliteudvalget vælger at ændre tolkningen af A-licenskrav 6.4.5, kan det ikke forstås som andet en nedlukningen af adgangen til U18DM for nye klubber.

Fravalget af BSF som talentudviklingsklub på Sjælland, gør ondt på os i BSF, som efter et års hårdt arbejde og investeringer, havde håbet at komme tilbage til den række vi tidligere har været en del af og været med til at udvikle i 11 år. Derudover bliver det en kæmpe skuffelse for mange af vores dygtige spillere, som selvfølgelig har ambitioner.

Dette gælder både årgangene 2003-04 og på årgangene 2005-06, hvor vi har tre spillere på DBU´s U15 talentcenter og 11 spillere på DBU’s U14 talentcenter. Vi har allerede fået en del henvendelser på disse spiller fra nuværende licensklubber og med afvisningen af vores ansøgning, forudser vi endnu flere henvendelser den kommende tid. Vi kan forstå, hvis det at blive i BSF, som ambitiøs og talentfuld spiller er blevet endnu svære, men vi forsætter med vores setup, som til fulde lever op til DBU´s licenskrav - et setup der er fuldt på højde eller bedre end de omkringliggende klubber også licensklubberne. Eneste forskel er deltagelse i landets bedste U18 række og det vil vi kompensere for på anden måde.

Der er dog en klar bekymring for om vi næste år vil stå i samme situation, da risikoen for at de spillere der kommer i betragtning til landshold, naturligt vil være at finde i andre klubber inden for licenssystemet. Dette syntes vi i BSF er ærgerligt for vores klub og for dansk pige fodbold, da der ikke kan herske nogen tvivl om at den største udfordring i dansk kvinde/pige fodbold lige nu, er at øge massen af talenter og kommende kvindeligaspillere. Derfor forstår vi ikke at DBU´s kvindeeliteudvalg fravælger en klub som overholder alle øvrige licenskrav og vi kan kun spekulerer over bevæggrundene for at ændre tolkningen af A-licenskrav 6.4.5.

Samtidig finder vi det besynderligt at tydlige mangler af overholdelse af øvrige licenskrav gennem sæsonen kan anses som mindre betydningsfulde, end et krav som der tidligere er blevet set gennem fingre med og som under den nuværende stuktur i dansk pigefodbold gør det usandsynligt at optage nye klubber i licenssystemet.

U18DM er således blevet et lukket selskab, hvilket vi i BSF ikke mener kan være rigtigt og vi vil derfor som klub stille spørgsmålstegn ved denne afgørelse.

Vi vil derfor granske muligheden for at anke og få en ændring af afgørelsen hele vejen gennem DBU systemet. Om ikke andet så har vi brug for en uddybning af bevæggrunden for at ændre tolkningen af licenskrav 6.4.5 og i forlængelse heraf en klar udmelding om visionerne for licenssystemet og talentarbejdet, da det for nuværende er uigennemskuelig, endsige umuligt, for klubber at gennemskue hvilke kriterier der ligger til grund for tildelingen af licenser, når forvaltnings praksis varierer fra år til år eller fra klub til klub. Vi vil derfor udnytte muligheden for at mødes med DBU’s Kvindeelitegruppe for at få dette uddybet, med henblik på at anke afgørelsen, da den strider mod vanlig praksis og som ifølge vores opfattelse ikke er befordrende for udviklingen af dansk pigefodbold.

Vi har meget svært ved at se hvordan vi sportsligt kan stå stærkere: vores U18 hold har vundet øst rækken uden at sætte point til og det selvom vi har rykket spillere op på vores kvindeliga hold. Og ja øst rækken er ikke DM, men pointen er vel også at pigerne skal udfordres for at udvikle sig og derfor vores ansøgning om licens, vores U16 øst hold (hovedsageligt 04’ere) har fra cirka midtvejs i sæsonen ikke tabt en kamp og er stadig med i pokalturneringen, vores U15-1 hold(05’ere) har vundet U16-1 rækken, hvilket vores U16 breddehold også formåede og U14 Liga 1 holdet sluttede a point med rækkevinderne, så vores talentmiljø fejler i vores optik ikke noget.

 

Yderligere information kan fås hos:

Gert Sørensen                                                             Jakob Villadsen

Sports og talentansvarlig BSF                                       BSF Bestyrelse (Piger/Kvinder)

Mobil: 2943 3763                                                        Mobil: 2060 2677