Referat fra ordinær generalforsamling 19. september 2023

Skrevet af: Bestyrelsen
26. september 2023

Generalforsamling i BSF d. 19. september 2023

 

Tirsdag d. 19. september blev der afholdt generalforsamling i BSF. Der var på aftenen en levende stemning i klubhuset med god dialog og diskussion om vigtige emner for BSF´s fremtid. Det var bekræftende og lover godt for klubbens fremtid, da vi som forening lever af medlemmer med interesse, holdninger og engagement i BSF.

Desværre lykkedes det ikke, at få lukket generalforsamlingen, da vi ikke fik valgt en kasserer ind i bestyrelsen. Der blev dog valgt en bestyrelse, med undtagelse af kassereren. Da vi jævnfør klubbens vedtægter ikke kan fungere uden kasserer, anmodede bestyrelsen generalforsamlingen om 21 dag til, at finde en kasserer, som i givet fald vil blive valgt på en generalforsamling d. 10. oktober. Dette mandat gav generalforsamlingen bestyrelsen, hvilket betyder at bestyrelsen søger efter en kasserer og at vi alle skal mødes igen inden længe.

 

Det er helt fundamentalt for os, som klub at vi har en fungerende bestyrelse, hvilket betyder at vi får valgt en kasserer. Derfor opfordre vi alle der kunne have interesse i rollen som kasserer til, at kontakte bestyrelsen til en afsøgende samtale, hvor vi kan finde ud af om du ikke er den rette til rollen. Vi har med det budget der blev godkendt på generalforsamlingen, afsat midler til at ansætte en administrativ medarbejder til økonomihåndteringer (15-20 timer/ugentligt), således at vi kan omlægger og reducerer kassereropgaven markant.

Dette betyder, at man som valgt kasserer får mulighed for at præge rollen som kasserer og organiseringen af klubbens økonomihåndtering.

Dette arbejder sker i samarbejder med den øvrige bestyrelse og økonomiskudvalg, så man står ikke alene med dette arbejde. Bestyrelsens udgangspunktet er, at kassererrollen fremadrettet skal være mere strategisk og have egenskab af en controller rolle for den ansatte administration. Det er vigtigt, at vi får fundet en ny kasserer og er du ikke selv interesseret, så spred ordet i dit netværk, så vi får fundet den rette kandidat!

 

Den valgt bestyrelse sidder som fungerende bestyrelse frem til generalforsamlingen og har i spørgsmål til eller vil melde jer som kandidat som kasserer bedes i kontakte bestyrelsen (formand@bsfodbold.dk og sk@bsfodbold.dk).

 

Referat fra den samlede generalforsamlingen findes vedhæftet og kan læses ved at klikke HER.