DR-programserie om mistrivsel og psykiske lidelser blandt kvindelige U- og A-landsholdsspillere

DR-programserie om mistrivsel og psykiske lidelser blandt kvindelige U- og A-landsholdsspillere

Skrevet af: Bestyrelsen i BSF
07. februar 2023

Som nogen måske har bemærket sender DR i øjeblikket serien ”Fodboldens usynlige syge” som omhandler kvindelige fodboldspillere på A- og U-landshold, som har oplevet negative psykiske konsekvenser ved at spille elitefodbold.

I programmet deltager også et par spillere der tidligere har spillet i BSF. Den problemstilling som programmet rejser er således ikke ny for os i BSF og vi synes derfor, at det er et vigtigt budskab som programmet kommer med. Derfor skal lyde en kæmpe tak til alle de spillere der står frem med deres personlige historier! Det er nu vores opgave som klub at gribe deres fortællinger, så vi kan skabe bedre rammer i BSF for alle vores medlemmer.

Elitesport er krævende og det er først de seneste år, at der har været tilstrækkelig opmærksomhed på de mentale udfordringer som følger med – både i DBU og i klubberne. I BSF pige/kvinde afdeling har vi i de seneste år implementeret en sportslig ledelse, der er meget tættere på pige/kvindeholdene, så kultur og værdier, samt spillernes trivsel ikke længere er noget som holdtrænerne står alene med.

Vi har ligeledes ansat mentaltræner (uddannet cand. psyk.) som kan sparre med trænerne omkring de sociale og mentale aspekter af pigefodbolden. Samtidig er der gennem workshops og samtaler arbejdet aktivt med netop disse områder. Derudover har vi i år haft pigetrænere/ledere afsted på kursus i fodboldpsykologi, ligesom vi løbende holder temamøder på vores ugentlige trænermøder for elitetrænerne.

Ovennævnte tiltag er alle en del af DBU´s øgede fokus og krav på det mentale område for ungdomslicensklubber, samt en del af kursusudbuddet for klubber med pige-ungdomslicens. På den måde er der kommet mange gode tiltag siden den periode som programmet omhandler, således at den viden og kultur der er i klubberne og DBU har udviklet sig.

Dog har både mentaltræner og ledelse i BSF, gennem de seneste år, haft forløb og samtaler med spillere som var udfordret på deres trivsel. Det er ikke fordi vi tror at udfordringerne er løst en gang for alle, og vi er sikre på, at der er meget vi stadig kan gøre bedre. Programmet på DR omhandler en periode der ligger 10 år tilbage i tiden, og vi ved alle at kravene i skoler, gymnasier og andre uddannelser på ingen måde er blevet mindre i de sidste 10 år. Den manglende trivsel og stigende antal af psykiske lidelser hos mange unge er desværre en større udfordring på samfundsplan. Vi ønsker i bestyrelsen at BSF og fodboldlivet skal være en del af løsningen på disse udfordringer - og vi ønsker ikke, som DRs program har vist, at fodbold bliver en forværring, som det tydeligt har været for en gruppe af pige og kvindespillere i pågældende periode.

At alle trives i BSF er et fælles ansvar hvor klubben, forældre og spiller har en vigtig rolle, hvis vi skal sikre alles trivsel og udvikling. Derfor kræver det endnu mere af os alle hver især og i fællesskab, hvis vi skal skabe nogle gode rammer for ungdomsliv; som både kan rumme elitefodbold, venner og uddannelse. Vi vil derfor opfordre alle forældre til at se programmet og, hvis jeres børn har alderen til at se med, så gør det sammen med dem - det er en god mulighed for at tale sammen om hvordan det er at spille fodbold i BSF.

Endelig skal det siges at DRs TV-program omhandler elite pige/kvinde fodbold. En vigtig pointe er at der er nogle særlige udfordringer i de miljøer, som ikke er håndteret godt nok. Det ændrer ikke på at alle spilleres trivsel er vigtig i BSF og at udfordringerne kan opstå for spillere på alle niveauer og af alle køn. I den forbindelse er det vigtigt at trivsel og mistrivsel ikke er noget som den enkelte står alene med, hvorfor vi også opfordrer til at man altid tager kontakt til sin træner eller alternativt bestyrelsen/den sportslige ledelse i sin afdeling, hvis man skulle opleve mistrivsel selv eller hos andre.

I kan se TV-programmet her: Fodboldens usynlige syge på DR TV

I kan høre BSFs formand Jakob Villadsen udtale sig om problemstillingen til DR-podcasten Tyvstart her: Tyvstart på DR Podcast

DR artikel på dr.dk da de besøgte BSF læs her

og TV indslaget som blev vist i DR sportsmagasinet Søndag aften, kan ses i sin fulde længde via dette link.