U12 drenge Talent opruster til sæsonen 2020!

U12 drenge Talent opruster til sæsonen 2020!

Skrevet af: Kasper Sandris
17. januar 2020

De dygtige drenge på U12 holdet har gennemgået en kolossal udvikling det seneste år, og har med deres fremragende resultater spillet sig ind i toppen af dansk fodbold på deres årgang.

U12 Årgangen er en bred årgang med udvikling, drivkraft og motivation på mange niveauer. Dette forpligter selvfølgeligt alle rundt om drengene, både omkring holdet og fra klubbens side, da engagementet og mulighederne gerne skulle fastholdes og få lov at gro.

Derfor har en mindre arbejdsgruppe gået sammen for at for fremme og videreføre det attraktive miljø for både spillere, trænere og forældre. Gruppen arbejder således til gavn for den fortsatte udvikling på såvel kort som lidt længere sigt, og for at fremme lysten til fortsat at være en del af holdet og den ”udviklingskultur”, som der er igangsat.

Vi kalder det U12 TalentPleje og tager udgangspunkt i følgende fire punkter, hvor vi sammen skaber:

 

Sunde værdier

Sammenhold

Vinder kultur

Glæde

 

Det kræver selvfølgelig en del ressourcer, hvis det skal føres ud i livet med start fra 2020, og vi arbejder ud fra en meget ambitiøs økonomisk ramme, som skal bruges til rejser (primært udland), udstyr, sociale tiltag samt optimering af træningsmiljø, herunder spillersamtaler 2-3 årligt.

Den økonomiske ramme er baseret på netværksarbejde, samt overskud fra Nytårs Cup, løbearrangement samt forældreindskud. Alle forældre og ledere omkring holdet er selvfølgelig velkommen til at byde ind med forslag og idéer.

 

U12 TalentPleje skal være med til at sikre talentarbejdets forankring i spillernes potentiale og motivation, og dermed udvikle et bæredygtigt træningsmiljø, der kan fastholde og tiltrække spillere på flere niveauer.

U12 TalentPleje finansieres ikke af klubmidler i BSF, og sker ikke på bekostning af U12 årgangen generelt. Tværtimod har projektet afsæt i et stærkere samarbejde med hele årgangen og især den nye U12-1 træner (ikke forældretræner).

 

Visionen er også, at dette nye initiativ kan være med til inspirere og udvikle hele U12 årgangen til glæde for alle spillere - fra bredde til elite.

Talentholdet er ikke et lukket hold, og der er normal op og nedrykning til holdet. Organiseringen af op og nedrykning, samt udarbejdelse af træningsprogrammer for de normale træningspas på hele årgangen, varetages af årgangstræneren, som også er trænings- og kampansvarlig på talentholdet. Der vil forsat være træningssamarbejde med hold1 samt fællestræning.