Fortsættelse af punktet "Valg" ved en ekstraordinære generalforsamling

Fortsættelse af punktet "Valg" ved en ekstraordinære generalforsamling

Skrevet af: Bestyrelsen
17. oktober 2021

Morten Skovboe blev valgt som dirigent til fortsættelsen af generalforsamlingen. Dirigenten gav ordet til Jakob Waag Villadsen for at forklare om hvad der var arbejdet med siden den ordinære generalforsamling.

Jakob Waag Villadsen fortalte at der efter den ordinære generalforsamling er skrevet en mail ud til alle medlemmer omkring situationen. Der er ovenpå den mail kommet henvendelser fra forskellige folk som har været interesseret i at høre nærmere om det at være i bestyrelsen i BSF.
Disse har Jakob Waag Villadsen, Kenn Hillmann og John Walsh taget en snak med, og det er mundet ud i at 7 personer vil stille op og danne bestyrelse sammen, efter at der er opnået enighed om et arbejdsgrundlag herom.
Kenn Hillmann supplerede at det var godt at få i talesat på den ordinære generalforsamling, at bestyrelsen ikke skal stå for driften, da det fører til udbrændthed. Kenn fortalte, at gruppen har arbejdet på at få en bredt forankret bestyrelse på tværs af afdelinger, og set nærmere på ambitionen om  at der skal ansættes administration – så bestyrelsen kan arbejde strategisk frem for at stå for drift. Det er en forudsætning for den gruppe der stiller op, at der ansættes administration.

Dirigenten spurgte om generalforsamlingen kunne give mandat til at de 7 der ønsker at stille op, kan konstituere sig selv jf. klubbens vedtægter indenfor 21 dage. Det betyder i praksis, at der på generalforsamlingen ikke blev valgt en formand og en kasserer, men valgt en bestyrelse, som har fået mandat til internt at udpege en formand og en kasserer indenfor 21 dage. Dette skal så indenfor tidsrammen, senest 3. november 2021, påføres generalforsamlingens referat og meldes ud på hjemmesiden.

Med dette gik dirigenten til valg af bestyrelse. Følgende genopstillede:
John Walsh
Jakob Waag Villadsen
Kenn Hillmann

Følgende stillede op som nye bestyrelsesmedlemmer og præsenterede sig:
Jørgen Bæksted Kristensen:
Sidder pt., i bestyrelsen i Herlev Tennisklub og har tidligere siddet i bestyrelsen for Ballerup Tennisklub. Jørgen har to døtre i klubben på hhv. U18 og 1. kvindesenior. Jørgen arbejder til dagligt som IT-konsulent.

Mette Andersen:
Er mor til Oliver som spiller på U12 drenge. Mette er ”vokset op i klubben”, da hun har spillet for Skovlund Idrætsforening i en del år. Mette arbejder til dagligt som bankrådgiver i Arbejdernes Landsbank i Ballerup.

Dennis Fynsk:
Er rimelig ny i BSF sammenhæng som far til Magnus på U10 drenge. Dennis har erfaring i frivillighed igennem Røde Kors. Dennis sidder som planlægger i en entreprenør-virksomhed. Har erfaring fra dt frivillige hverv via Røde Kors i Hovedstaden.

Simon Knudstrup:
Tidligere formand for BSF i perioden 2016-2018 og med mange forskellige frivillige roller i klubben siden 2013. Simon træner i dag U14-1 drenge i klubben. Simon er derudover lokalpolitisk aktiv i kommunen og arbejder til dagligt med børn på 0-6 års området.

De ovenstående 7 blev valgt til bestyrelsen i BSF.

Et stort tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store indsats for BSF.