BSF afholdte strategiaften

BSF afholdte strategiaften

03. marts 2022

Onsdag den 2. marts afholdte BSF en strategiaften med repræsentanter fra pigeafdelingen, kvindeafdelingen, drengeafdelingen, herreafdelingen og powerchair-afdelingen. Dertil deltog hele bestyrelsen samt øvrige vigtige klubpersoner og forældre samt spillere fra afdelingerne. 

Det var en rigtig god aften med drøftelser i forskellige grupper om økonomi, det sportslige, klubkultur/kommunikation/branding og organisation/samarbejdspartnere.

Under ledelse af Henning Hansen fra SportHouse kom vi igennem en strategiaften, hvor vi brainstormede indenfor områderne, besøgte hinandens områder, definerede forskellige slutmål og efterfølgende også handlinger for at nå derhen.

Det videre arbejde fortsætter nu den 20. marts, hvor der er en ny strategidag med Henning Hansen. Her skal det næste skridt tages hen imod at få en strategi på drenge, herre og powerchair.

Et kæmpe tak til alle der deltog og bidrog til en rigtig aften - og en god aften for BSF!