Referat fra ekstraordinær generalforsamling 12. oktober 2023

Skrevet af: Bestyrelsen
20. november 2023

Ekstraordinær generalforsamling i BSF d. 12. oktober 2023

 

Mette bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og konstaterede, at dagsordenen var udsendt rettidigt.

 

Mette blev valgt som dirigent.

Iben blev valgt som referent.
Bent og Henrik blev valgt som stemmetællere.

 

Eneste punkt er valg af kasserer. Den anbefalede opstillede kasserer kunne desværre ikke stille op grundet sit arbejde, så situationen er den, at vi står uden en kasserer på valg.

 

Det foreslås derfor, at bestyrelsen tildeles op til 2 måneder til at finde en kasserer. Det foreslås desuden, at John Walsh midlertidigt genindsættes som kasserer, indtil der findes en ny.

De to måneder vil blive brug til at skrive rundt og lavet en funktionsbeskrivelse af den controller-rolle, som den nye kasserer skal sidde i.

 

Såfremt der ikke findes en kasserer senest om 2 måneder, så er der ingen gyldig bestyrelse i BSF.

 

Det blev enstemmigt vedtaget at John Walsh genindsættes som kasserer for de næste to måneder og at bestyrelsen benytter disse to måneder til at finde ny kasserer.

Den 12. december er sidste dato for næste generalforsamling.