Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling

28. august 2023

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2023 i Ballerup-Skovlunde Fodbold. Det foregår tirsdag den 19. september 2023 klokken 20.00. Der udleveres stemmesedler fra klokken 19.30.

Indkomne forslag skal ske skriftligt til bestyrelsen på formand@bsfodbold.dk og skal være bestyrelsen i hænde senest 5. sep. september 2023.

Den endelige dagsorden inklusiv indkommende forslag skal være tilgængelig for klubbens medlemmer senest en uge før generalforsamlingen.

Det reviderede regnskab gøres tilgængeligt for klubbens medlemmer senest en uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes i BSF klubhuset, Marbækvej 12, 2750 Ballerup.                                                  Dagsorden

 Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

  1. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  2. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  3. Indkomne forslag
  4. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Valg
  • Valg af Kasserer for 2 år
  • Valg af Bestyrelsesmedlemmer 1 år
  1. Valg af 1 revisor
  2. Eventuelt 

Dette opslag er offentliggjort på hjemmesiden og i klubhuset d.28. august 2023.

/Bestyrelsen