En gammel knast høvles af

En gammel knast høvles af

Skrevet af: Bestyrelsen
20. juni 2023

Det er med stor tilfredshed og glæde at bestyrelsen i BSF kan annoncere, at den har landet en aftale med Ballerup Kommune om afvikling af den gæld, der i mange år har været en klods om benet for vores fodboldklub. En aftale der efter en længere dialog med forvaltningen er kommet i stand og endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen i Ballerup. Aftalen betyder at BSF eftergives en gæld for samlet 475.000 kroner.  

I 2008 indgik Skovlunde IF Fodbold, som er den ene af de to foreninger der i 2010 sluttede sig sammen og blev til BSF, en aftale med Ballerup Kommune om et lån på 500.000. Det skete som følge af ”Skovlunde Koncerten” der i både 2006 og 2007 desværre kolliderede med et massivt regnvejr, der oversvømmede Skovlunde og deraf stillede Skovlunde IF i en meget svær situation økonomisk.

Meget er sket siden. Skovlunde IF er blevet til BSF og klart størstedelen af de medlemmer der i dag er i BSF, var ikke aktive i Skovlunde IF i 2007. Desværre har gælden på 500.000 til Ballerup Kommune dog været en følgesvend, ja en kæmpe klods om benet, i mange år. Skiftende bestyrelser har forsøgt at få det løst og der har været forskellige opfattelser af den oprindelige aftale. Blandet andet på grund af disse uenigheder om den oprindelige aftale, har dialogen igennem årene ikke ført til en endelig løsning og BSF skulle derfor påbegynde afbetalingen i år.

Som bestyrelse har vi klart markeret overfor de forvaltning og politikere, at BSF er nødt til at få en løsning og afslutning på sagen. Det har været en længere og tidskrævende proces for bestyrelsen, der nu er endt i en aftale.

Den oprindelige aftale fra 2007 var at BSF skulle tilbagebetale de 500.000 kroner ved årlige rater på 50.000 kr, som skulle ske ved at blive modregnet i aktivitetstilskuddet fra kommunen. Dette ville dog få store konsekvenser for den måde vi kan drive forening på – og især konsekvenser for alle de børn og unge som udgør hjertet i vores forening. Medlemmer, der slet ikke var aktive - end sige født - dengang gælden opstod. I BSF løber vi ikke fra vores aftaler, men som bestyrelse har vi fundet det etisk og moralsk forkert at en gammel gæld nu skulle ramme medlemmer som hverken har kendskab til gælden eller var født da gælden blev stiftet – hvilket næppe har været tanken fra kommunen eller foreningens side den gang aftalen blev indgået.

Desuden har gælden været en barriere for BSF i forhold til arbejdet med elite-fodbold, hvor kravene fra DBU bliver større og større, og hvor vi med en gæld på 500.000 ikke kan indfri de krav der skal til for f.eks. at hjælpe nogle af vores unge spillere på elite-siden med at dække lidt af deres udgifter i form af en ungdomskontrakt.

BSF har mødt en stor grad af politisk vilje fra lokalpolitikerne for at løse problemet. Der har ikke været et flertal for at eftergive gælden 100 procent, men en stor politisk enighed om at den problemstilling som både kommunal- og BSF-bestyrelse havde arvet, skulle løses en gang for alle og det med tålelige konsekvenser for klubbens nuværende medlemmer. Der er nu lavet en aftale der stiller BSF markant bedre og gør en meget stor positiv forskel for vores forening, idet BSF nu står uden gæld og med en positiv egenkapital. Aftalen lyder på at BSF betaler 25.000 kroner ud af de 500.000 kroner, mens de ørige 475.000 kroner eftergives. Aftalen er stemt igennem politisk i Økonomiudvalget og gælden er dermed ikke længere en del af BSF.

Bestyrelsen i BSF ønsker på vegne af hele foreningen at sige en stor tak til kommunalbestyrelsen i Ballerup for dialogen og for at finde en fælles vej i en svær sag, der har 15 år på bagen og som skulle være løst for længe siden. I bestyrelsen er vi glade for den politiske velvilje til at finde en løsning der understøtter BSFs drift, og vi ser frem til at vi sammen kan skabe en endnu bedre forening til gavn for mange børn, unge, voksne og ældre i Ballerup Kommune.