Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforamling

06. september 2019

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2019 i Ballerup-Skovlunde Fodbold. Det foregår tirsdag den 24. september 2019 klokken 20.00. Der udleveres stemmesedler fra klokken 19.30.

Indkomne forslag skal ske skriftligt til bestyrelsen på formand@bsfodbold.dk og skal være bestyrelsen i hænde senest 12. September 2019 før.

Den endelige dagsorden inklusiv indkommende forslag skal være tilgængelig for klubbens medlemmer senest en uge før generalforsamlingen.

Det reviderede regnskab gøres tilgængeligt for klubbens medlemmer senest en uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes i BSFs klubhus på Marbækvej 12, 2750 Ballerup.                                                  Dagsorden

 Valg af dirigenet, referent og 2 stemmetællere

  1. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  2. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  3. Indkomne forslag
  4. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
  5. Valg
  • Valg af Kasserer
  • Valg er Bestyrelsesmedlemmer 1 år
  1. Valg af 1 revisor
  2. Eventuelt

 

Dette opslag er offenttligjort på hjemmesiden d. 6. september 2019 og ophængt i klubhuset d. 7. september 2019

/Bestyrelsen