Endelig dagsorden samt indkomne forslag til ordinær generalforsamling 2019

Generalforsamling tirsdag den 24. september 2019

16. september 2019

Den 24. september afholdes der ordinær generalforsamling. Stemmesedler udleveres fra klokken 19.30, mens generalforsamlingen starter klokken 20.00 i BSFs klubhus.

Jævnfør vedtægterne gøres klubbens regnskab tilgængeligt for medlemmerne en uge inden generalforsamlingen, idet det hænges op op på opslagstavlen i klubhuset.

Hermed følger den endelige dagsorden samt de indkomne forslag.

Dagsorden ved BSF Generalforsamling tirsdag d. 24. sep. 2019 

 Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

 1. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 2. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 3. Indkomne forslag
  • Forslag om at træners kontingentfrihed, kan overføres til træners barn. (Brian Nehm)
  • Forslag om indførsel af elitekontingent (bestyrelsen og pigeeliteafdelingen)
 1. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
 2. Valg
  • Valg af Kasserer
  • Valg af Bestyrelsesmedlemmer 1 år
 1. Valg af 1 revisor

Eventuelt 

 

Bestyrelsens beretning 2018-19

Forslag 1 - Overførsel af eget fri kontingent til eget barn

Forslag 2 - Indførsel af elitekontingent