Indkaldelse til Generalforsamling d. 10. oktober kl. 20.00

26. september 2023

Indkaldelse til Generalforsamling d. 10. oktober kl. 20.00

På baggrund af generalforsamlingen d. 19. september indkaldes der til generalforsamling tirsdag d. 10. oktober kl. 20.00.

Som det fremgår af referatet fra generalforsamlingen, så fik generalforsamlingen ikke valgt en kasserer, hvorfor vi nu indkalder til endnu en generalforsamling. Det eneste punkt på dagsordenen er valg af kasserer – der er dog muligt, at vi skal have godkendt dirigent, referent og stemmeoptæller, i så fald der kommer afbud fra dem som blev godkendt ved sidste generalforsamling. Endelig dagsorden offentliggøres senest d. 3. oktober.

Det er helt fundamentalt for os som klub, at vi har en fungerende bestyrelse, hvilket betyder at vi skal have valgt en kasserer. Derfor opfordrer vi alle der kunne have interesse i rollen som kasserer til at kontakte bestyrelsen til en afsøgende samtale, hvor vi kan finde ud af om du ikke er den rette til rollen.

Vi har med det budget der blev godkendt på generalforsamlingen, afsat midler til at ansætte en administrativ medarbejder til økonomihåndteringer (15-20 timer/ugentligt), således at vi kan omlægge og reducere kassereropgaven markant. Dette betyder, at man som valgt kasserer får mulighed for at præge rollen som kasserer og organiseringen af klubbens økonomihåndtering. Dette arbejder sker i samarbejder med den øvrige bestyrelse og økonomiskudvalg, så man står ikke alene med det.

Bestyrelsens udgangspunkt er at kasserer rollen fremadrettet skal være mere strategisk og have egenskab af en controller rolle for den ansatte administration. Det er vigtigt, at vi får fundet en ny kasserer og er du ikke selv interesseret, så spred ordet i dit netværk, så vi får fundet den rette kandidat!

Den valgte bestyrelse sidder som fungerende bestyrelse frem til generalforsamlingen og har i spørgsmål til eller vil melde jer som kandidat til kassererposten bedes i kontakt bestyrelsen (formand@bsfodbold.dk og sk@bsfodbold.dk).

Læs referat fra generalforsamlingen og mere fra denne ved at klikke her