Generalforsamling 2022 i BSF

Generalforsamling 2022 i BSF

27. august 2022

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2022 i Ballerup-Skovlunde Fodbold. Det foregår torsdag den 22. september 2022 klokken 20.00. Der udleveres stemmesedler fra klokken 19.30.

Indkomne forslag skal ske skriftligt til bestyrelsen på formand@bsfodbold.dk og skal være bestyrelsen i hænde senest 14. september 2022.

Den endelige dagsorden inklusiv indkommende forslag skal være tilgængelig for klubbens medlemmer senest en uge før generalforsamlingen på opslagstavlen i klubhuset.

Det reviderede regnskab gøres tilgængeligt for klubbens medlemmer senest en uge før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes i BSF klubhuset, Marbækvej 12, 2750 Ballerup. 

                                                 Dagsorden

 Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

 1. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 2. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 3. Indkomne forslag
 4. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Valg
 • Valg af Formand 2 år (Jakob Villadsen modtager genvalg)
 • Valg af Bestyrelsesmedlemmer 1 år
  • Jørgen Bæksted Kristensen modtager genvalg
  • Kenn Hillmann modtager genvalg
  • Simon Knudstrup modtager ikke genvalg
  • Dennis Fynsk modtager ikke genvalg
  • Mette Andersen modtager ikke genvalg
 1. Valg af 1 revisor
 2. Eventuelt 

Dette opslag er offentliggjort på hjemmesiden og i klubhuset d. 27. august 2022.

/Bestyrelsen