Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

29. september 2021

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i BSF

 

Onsdag den 13. oktober 2021 – kl. 20.00 i klubhuset

 

I forbindelse med den netop afholdte generalforsamling blev det ikke muligt at sammensætte en ny bestyrelse, hvilket bringer BSF i alvorlig situation.

Vi håber at se mange til denne ekstraordinære generalforsamling, da BSF skal have sammensat en ny og ønskeligt bred bestyrelse, som jf. vedtægternes §4 skal indeholde minimum en formand og kasserer samt 4 bestyrelsesmedlemmer.

I den hidtidige bestyrelse har formand Michael Falcham, kasserer Iben Bagge og bestyrelsesmedlem Danny Schmidt Hoffensetz valgt ikke at genopstille og da der ikke viste sig at være emner til hverken formandsposten eller kassererposten valgte generalforsamlingen at udsætte det til en ekstraordinær generalforsamling med sammensætningen af ny bestyrelse på agendaen.

Nuværende bestyrelsesmedlemmer: John Walsh, Jakob Villadsen og Kenn Hillmann har alle valgt at genopstille og vil frem mod den ekstraordinære generalforsamling fortsat arbejde på at sammensætte en ny bestyrelse. Vi vil på vegne af BSF gerne benytte lejligheden til at takke Michael for det store arbejde og den mængde tid, som han har investeret i at være formand for vores forening. Det har være utroligt turbulente år med corona m.m. som har været udfordrende år for BSF hvilket Michael Falcham har styret os sikkert igennem. Samtidigt vil vi også rette en stor tak til Iben Bagge for hendes meget store og loyale engagement som kasserer, fotograf og webmaster og meget andet. Tak for det Iben, vi håber at du forsætter mange af de opgaver udenfor bestyrelseslokalet. Danny vil vi ligeledes takke, for hans store arbejdsindsat igennem en årrække og glæder os til det videre samarbejde omkring HS1.

De tilbageværende bestyrelsesmedlemmer hører gerne fra medlemmer, der kunne være interesserede i at høre mere om bestyrelsesarbejdet og opfordrer til at rette henvendelse.

På drøftelserne i forbindelse med den ordinære generalforsamling var der en positiv stemning i forhold til at ansætte administration i klubben, hvilket er noget de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer vil vægte rigtigt højt og tage med videre på den helt korte bane og som et tiltag, der vil gøre det markant lettere at sidde i bestyrelsen i BSF og sikre, at bestyrelsesarbejdet kan handle om strategi og visioner.

 

 

John Walsh                         Jakob Villadsen                   Kenn Hillmann