UDSKUDT - Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

UDSKUDT - Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Skrevet af: Bestyrelsen
29. december 2020

På grund af den nuværende situation med nedlukning, bliver vi desværre endnu en gang nødt til at udskyde generalforsamlingen.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2020 i Ballerup-Skovlunde Fodbold. Det foregår onsdag den 13. januar 2021 klokken 20.00. Der udleveres stemmesedler fra klokken 19.30. 
 
Indkomne forslag skal ske skriftligt til bestyrelsen på formand@bsfodbold.dk og skal være bestyrelsen i hænde senest 6. januar 2021. 
 
Den endelige dagsorden inklusiv indkommende forslag skal være tilgængelig for klubbens medlemmer senest en uge før generalforsamlingen. På grund af Corona vil den endelige dagsorden og indkomne forslag blive gjort tilgængeligt for medlemmerne senest 4 dage før generalforsamlingen. 
 
Det reviderede regnskab kan på grund af Corona ikke gøres tilgængeligt for klubbens medlemmer senest en uge før generalforsamlingen. Regnskabet kan derfor ses til generalforsamlingen.
 
Generalforsamlingen afholdes i Koncertsalen i UCC-huset, Ejbyvej 35, 2740 Skovlunde.  
 
 
 
                                                 Dagsorden 
 
 Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

  1. Bestyrelsens beretning til godkendelse 
  1. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
  1. Indkomne forslag 
  1. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent 
  1. Valg 
  • Valg af Formand (Michael Falcham modtager genvalg) 
  • Valg af Bestyrelsesmedlemmer 1 år (Kenn Hillmann, Danny Hoffensetz, John Walsh, Sophie Fernandez og Jakob Waag Villadsen modtager genvalg) 
  1. Valg af 1 revisor 
  1. Eventuelt 

 

Bestyrelsens beretning 2019/2020

Dette opslag er grundet Corona ikke ophængt i klubhuset. 

/Bestyrelsen