Ny klubadministrator

Ny klubadministrator i BSF

05. januar 2022

Som mange sikkert har bemærket har BSF søgt efter en administrativ medarbejder. Bestyrelsen har i december afholdt ansættelsessamtaler, da vi var i den heldige situation at en række kvalificerede kandidater søgte stillingen. På baggrund af samtalerne er vi nu nået så langt at vi har indgået aftale med en af kandidaterne, og vi kan derfor meddele at Simon Knudstrup er ansat i en stilling som klubadministrator. Simon starter en indkøringsfase med øjeblikkelig virkning og ansættes på fuld tid fra 1. februar.

Ved sidste generalforsamling var et af debatpunkterne at man burde ansætte en administrativ medarbejder i klubben. Forslaget opstod på baggrund af en vision om at klubben i højere grad ville kunne servicere medlemmer og frivillige med en tilgængelighed og stabilitet som ikke kunne forventes af frivillige. Derudover ville en administrativ medarbejder også medføre at bestyrelsen ikke i samme grad skulle håndtere den daglige drift af klubben, men i større omfang fokusere på de strategiske linjer, udvikling af klubben og klubledelse.

Det var derfor et af de centrale punkter, da den nuværende bestyrelse i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling præsenterede deres visioner for BSF, herunder oprettelsen af denne stilling. Allerede i rekrutteringsprocessen af nye medlemmer til bestyrelsen, havde Simon en dialog med de medlemmer som forsatte i bestyrelsen, samt den afgående formand, hvor Simon udtrykte at han meget gerne ville søge stillingen og derfor ikke ville stille op til bestyrelsen, hvis det medførte at han ikke kunne søge stillingen. Simon har således ikke deltaget i bestyrelsesdrøftelserne omkring stillingen, ligesom han i sagens natur ikke har deltaget i ansættelsesudvalget. Som følge af ansættelsen træder Simon også ud af bestyrelsen som stemmeberettiget medlem og deltager fremover i bestyrelsesmøder som sekretær.

Simon kommer fra en civilstilling som pædagogmedhjælper, og har tidligere været formand for Ballerup-Skovlunde Fodbold. Derudover er Simon også engageret i kommunalpolitik og er netop valgt ind i kommunalbestyrelsen. Simon er således et kendt ansigt i BSF og lokalområdet og gennem sine mange år og roller i BSF, kender han allerede mange af de opgaver og rutiner som driver fodboldklubben. Det vil være en stor fordel og gøre at han vil være selvkørende rimelig hurtigt.

I bestyrelsen er der en forventning om at ansættelsen hurtigt vil kunne mærkes af medlemmerne, de frivillige og klubbens samarbejdspartnere. Bestyrelsesformand Jakob Waag Villadsen udtaler på vegne af bestyrelsen:

”Jeg er sikker på at vi med denne ansættelse vil gøre det meget lettere for mange at spille fodbold i BSF og ikke mindst at være træner og leder, der skaber fodbold i BSF. Med stillingen skrues der op for tilgængeligheden, kommunikationen og den service vi kan yde de mennesker der i deres fritid knokler for BSF. Samtidig får vi en medarbejder der kan følge op på de projekter vi har med eksterne samarbejdspartnere, som ofte har til formål at skabe bedre rammer for vores medlemmer og frivillige. Det skal ikke være nogen hemmelighed at det har været en udfordring for bestyrelsen, både nu og tidligere, så på den måde frigiver det også nogle ressourcer til bestyrelsen. Vi kan i fremtiden i højere grad fokusere på at lede klubben og samtidig rykke tættere på vores medlemmer og frivillige ude på klubbens hold, så vi rent faktisk også har en fornemmelse af hvilke udfordringer og ønsker vi som bestyrelse skal løfte.”

De nye opgaver vil derfor også indebære at BSF-kontoret vil have faste åbningstider, så medlemmer og træner/ledere ikke vil skulle komme forgæves med spørgsmål eller for at hente materialer. Klubben vil også få et telefonnummer med nogle givne telefontider. Disse tider og numre vil blive meldt ud snarest.

Stort velkommen til Simon. Vi ser frem til at løfte Ballerup-Skovlunde Fodbold endnu mere sammen.