Endelig dagsorden til generalforsamling i BSF

11. september 2023

Længere nede i denne nyhed finder du Bestyrelsens Beretning og de indkomne forslag som vi har modtaget fra medlemmerne.

Her er en den endelige dagsorden til generalforsamlingen d. 19/9-2023 kl. 20.00.

Dagsorden

 Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

 1. Bestyrelsens beretning til godkendelse
 2. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 3. Indkomne forslag
  • Forslag om procedurer for hvilke rækker børn- og ungdomshold tilmeldes i fra Lisbeth Sørensen
  • Forslag om at træner/ledere og deres børn får fri kontingent fra Ole Lelund
  • Forslag om indførelsen af Elitetillæg i drengeafdelingen fra Kenn Hillmann på vegne af drengeafdelingens sportslige ledelse
 4. Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
  • Forslag om ændring af kontingent
 5. Valg
 6. Valg af Kasserer 2 år (John Walsh modtager ikke genvalg)
 7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer 1 år
  • Jørgen Bæksted Kristensen modtager genvalg
  • Kenn Hillmann modtager genvalg
  • Simon Knudstrup modtager genvalg
  • Mette Brøkner Hansen modtager genvalg
  • Martin Klitgaard modtager genvalg
  • John Walsh opstiller til bestyrelsen
  • Michael Jensen modtager ikke genvalg
 8. Valg af 1 revisor
 9. Eventuelt

Der udleveres stemmesedler fra kl. 19.30 ved registrering i klubhuset på Marbækvej 12, 2750 Ballerup.

Bestyrelsens beretning

Forslag om procedurer for hvilke rækker børn- og ungdomshold tilmeldes i  

Forslag om at træner/ledere og deres børn får fri kontingent

Forslag om indførelsen af Elitetillæg i drengeafdelingen

Beretningen og forslagene kan læses ved at klikke på linket og også læses i klubhuset. 

Det reviderede regnskabet for sæson 2022/23 hænger på opslagstavlen i klubhuset.